Het Bijbelgenootschap heeft ons bevolen de
NBV, NBV21 en de BGT van de website af te halen i.v.m. copyrights.